அமெரிக்காவில் களம் இறங்கிய ZTE Blade X1 ஸ்மார்ட்போன்!!

அமெரிக்காவில் களம் இறங்கிய ZTE Blade X1 ஸ்மார்ட்போன்!!

அமெரிக்காவில் களம் இறங்கிய ZTE Blade X1 ஸ்மார்ட்போன்!!