டிசம்பர் 2 வெளியாக உள்ள ZTE பிளேட் வி2021 5ஜி ஸ்மார்ட்போன்!

டிசம்பர் 2 வெளியாக உள்ள ZTE பிளேட் வி2021 5ஜி ஸ்மார்ட்போன்!

டிசம்பர் 2 வெளியாக உள்ள ZTE பிளேட் வி2021 5ஜி ஸ்மார்ட்போன்!