சீனாவில் வெளியான ZTE ஆக்சன் 30 5ஜி ஸ்மார்ட்போன்!

சீனாவில் வெளியான ZTE ஆக்சன் 30 5ஜி ஸ்மார்ட்போன்!

சீனாவில் வெளியான ZTE ஆக்சன் 30 5ஜி ஸ்மார்ட்போன்!