செம ஐடியா… எஸ்எம்எஸ் கனெக்டிவிட்டி மூலம் விவோவின் மொபைல் விற்பனை துவக்கம்..!!

செம ஐடியா... எஸ்எம்எஸ் கனெக்டிவிட்டி மூலம் விவோவின் மொபைல் விற்பனை துவக்கம்..!!

செம ஐடியா… எஸ்எம்எஸ் கனெக்டிவிட்டி மூலம் விவோவின் மொபைல் விற்பனை துவக்கம்..!!