விரைவில் வெளியாகவுள்ள விவோ எக்ஸ்60டி ஸ்மார்ட்போன்!

விரைவில் வெளியாகவுள்ள விவோ எக்ஸ்60டி ஸ்மார்ட்போன்!

விரைவில் வெளியாகவுள்ள விவோ எக்ஸ்60டி ஸ்மார்ட்போன்!