ஜனவரி 20 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள விவோ எக்ஸ்60 ப்ரோ பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!

ஜனவரி 20 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள விவோ எக்ஸ்60 ப்ரோ பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!

ஜனவரி 20 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள விவோ எக்ஸ்60 ப்ரோ பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!