விவோ நிறுவனத்தின் எக்ஸ்60 ப்ரோ பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடு!!

விவோ நிறுவனத்தின் எக்ஸ்60 ப்ரோ பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடு!!

விவோ நிறுவனத்தின் எக்ஸ்60 ப்ரோ பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடு!!