48எம்பி கேமராவுடன் அசத்தலான ஒப்போ ஏ94 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்.!

48எம்பி கேமராவுடன் அசத்தலான ஒப்போ ஏ94 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்.!

48எம்பி கேமராவுடன் அசத்தலான ஒப்போ ஏ94 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்.!