அக்டோபர் 17ம் தேதி முதல் விற்பனைக்கு வரும் ஓப்போ கே5 ஸ்மார்ட்போன்!

அக்டோபர் 17ம் தேதி முதல் விற்பனைக்கு வரும் ஓப்போ கே5 ஸ்மார்ட்போன்!

அக்டோபர் 17ம் தேதி முதல் விற்பனைக்கு வரும் ஓப்போ கே5 ஸ்மார்ட்போன்!