Tag : screenshot

How to

கம்யூட்டரில் screenshot எடுப்பது எப்படி?

TechNews Tamil
கம்யூட்டரில் screenshot எடுப்பது எப்படி என்பதைப் பற்றி இப்போது பார்க்கலாம். 1. நீங்கள் screenshot எடுக்க விரும்பும் விண்டோவினை கிளிக்...