Tag : Redmi Note 8

Mobile

விற்றுத் தீர்ந்த Redmi Note 8 மற்றும் Redmi Note 8 Pro ஜியோமி போன்கள்.!!

TechNews Tamil
இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மாதத்தில் எதிர்பார்க்காத அளவிலான விற்பனையினை ஜியோமியின் Redmi Note 8 மற்றும் Redmi Note 8...