Tag : IQ Z1X ஸ்மார்ட்போன்

Mobile

5 ஜி ஆதரவுடன் அறிமுகமானது IQ Z1X ஸ்மார்ட்போன்!

TechNews Tamil
 IQ Z1X ஸ்மார்ட்போன் ஆனது 5 ஜி ஆதரவுடன் இன்று அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் குறித்த விவரங்களை இப்போது...