Tag : ஹார்மோனிக்ஸ் 300 வயர்லெஸ் ஹெட்செட்

Gadgets

இந்தியாவில் அறிமுகமானது ஹார்மோனிக்ஸ் 300 வயர்லெஸ் ஹெட்செட்!!

TechNews Tamil
போர்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் இந்தியாவில் ஹார்மோனிக்ஸ் 300 வயர்லெஸ் ஹெட்செட்டை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த போர்ட்ரானிக்ஸ் ஹார்மோனிக்ஸ் 300 வயர்லெஸ் ஹெட்செட்...