Tag : ஹானர் 9 ஏ ஸ்மார்ட்போன்

Mobile

அறிமுகமானது ஹானர் 9 ஏ ஸ்மார்ட்போன்!!

TechNews Tamil
ஹானர் நிறுவனத்தின் ஹானர் 9 ஏ ஸ்மார்ட்போன் ஐரோப்பாவில் அறிமுகம் ஆகியுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் குறித்த விவரங்களை இப்போது பார்க்கலாம்....