Tag : ஹானர் 9ஏ ஸ்மார்ட்போன்

Mobile

சீனாவில் நாளை அறிமுகமாகிறது ஹானர் நிறுவனத்தின் ஹானர் 9ஏ ஸ்மார்ட்போன்!!

TechNews Tamil
ஹானர் நிறுவனம் ஹானர் 9ஏ ஸ்மார்ட்போன்களை சீனாவில் நாளை அறிமுகம் செய்ய உள்ளது. இந்த ஹானர் 9ஏ ஸ்மார்ட்போன் குறித்த...
Mobile Uncategorised

ஜூலை 31 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகமாகிறது ஹானர் 9ஏ ஸ்மார்ட்போன்!

TechNews Tamil
ஹூவாயின் ஹானர் நிறுவனம் தற்போது ஹானர் 9ஏ ஸ்மார்ட்போனை ஜூலை 31 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த...
Mobile

சர்வதேச சந்தையில் ஜூன் 23 ஆம் தேதி அறிமுகமாகவுள்ள ஹானர் 9ஏ ஸ்மார்ட்போன்!

TechNews Tamil
ஹூவாயின் ஹானர் நிறுவனம் தற்போது ஹானர் 9ஏ ஸ்மார்ட்போனை ரஷியாவில் ஏப்ரல் மாதத்தில் அறிமுகம் செய்தது, மேலும் இந்த ஸ்மார்ட்போன்...