Tag : ஹானர் 30எஸ்

Mobile

அறிமுகமானது ஹானர் 30எஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!

TechNews Tamil
ஹானர் நிறுவனம் தற்போது ஹானர் 30எஸ் ஸ்மார்ட்போன் மாடலை சீனாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஆனது ஏப்ரல் முதல்...