Tag : ஹானர் எக்ஸ்10 மேக்ஸ்

Mobile

அறிமுகமானது ஹானர் எக்ஸ்10 மேக்ஸ் ஸ்மார்ட்போன்!

TechNews Tamil
ஹானர் நிறுவனம் தற்போது ஹானர் எக்ஸ்10 மேக்ஸ் ஸ்மார்ட்போன் சீனாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. ஹானர் எக்ஸ்10 மேக்ஸ் ஸ்மார்ட்போன் குறித்த...