Tag : மெய்ஸூ 17

Mobile

அறிமுகமானது மெய்ஸூ 17 மற்றும் 17 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன்கள்!

TechNews Tamil
மெய்ஸூ நிறுவனம் தற்போது மெய்ஸூ 17 மற்றும் மெய்ஸூ 17ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன்களை சீனாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. மெய்ஸூ 17 ஸ்மார்ட்போன்:...