Tag : போக்கோ எம்2 ஸ்மார்ட்போன்

Mobile

போக்கோ நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ள போக்கோ எம்2 ஸ்மார்ட்போன்!

TechNews Tamil
சீனாவில் போக்கோ எம்2 ஸ்மார்ட்போனை வெளியிட்டு உள்ளது.  இந்த போக்கோ எம்2 ஸ்மார்ட்போன் குறித்த விவரங்களை இப்போது பார்க்கலாம். போக்கோ...