Tag : போக்கோ எம்2 ப்ரோ

Mobile

அறிமுகமானது போக்கோ எம்2 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன்!

TechNews Tamil
போக்கோ எம்2 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன் மாடல் இன்று இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது, போக்கோ எம்2 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன் குறித்த விவரங்களை...