Tag : நாய்ஸ் கலர்ஃபிட் நாவ் ஸ்மார்ட்வாட்ச்

Gadgets

இந்தியாவில் அறிமுகமாகியுள்ளது நாய்ஸ் கலர்ஃபிட் நாவ் ஸ்மார்ட் வாட்ச்!

TechNews Tamil
நாய்ஸ் நிறுவனம் இந்தியாவில் நாய்ஸ் கலர்ஃபிட் நாவ் ஸ்மார்ட்வாட்ச்சை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்வாட்ச் குறித்த விவரங்களை இப்போது பார்க்கலாம்....