Tag : டெக்னோ ஸ்பார்க் ஏர்

Mobile

டெக்னோ ஸ்பார்க் ஏர் ஸ்மார்ட்போனின் அதிரடியான அம்சங்கள்!!

TechNews Tamil
டெக்னோ ஸ்பார்க் தொடர் ஸ்மார்ட்போன்கள் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது இந்த வரிசையின்கீழ் 2 புதிய மாடல்கள் வெளியாகி உள்ளன...