Tag : டிஜிட்டல் வடிவம்

Apps

கையால் எழுதிய வார்த்தைகளை டிஜிட்டலாக மாற்றும் கூகுள் லென்ஸ்!!

TechNews Tamil
கூகிள் நிறுவனம் அவ்வப்போது ஏதாவது சிறப்பு அம்சங்களை வெளியிட்டு பயனர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தி வருகின்றது. அந்த வகையில் தற்போது கூகிள்...