Tag : சிங்காரி செயலி

Apps

டிக் டாக் போனா என்ன?… 1 கோடி பதிவிறக்கங்களைப் பெற்றுள்ள சிங்காரி செயலி!!

TechNews Tamil
2016 ஆம் உலகம் முழுதும் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட செயலி டிக் டாக் செயலி அவ்வப்போது அதிக அளவில் சர்ச்சைகளை சந்தித்து...