Tag : கூல்பேட் கூல் 6 ஸ்மார்ட்போன்

Mobile

சீனாவில் களம் இறங்கியது கூல்பேட் நிறுவனத்தின் கூல்பேட் கூல் 6 ஸ்மார்ட்போன்!!

TechNews Tamil
கூல்பேட் நிறுவனம் இந்தியாவில் கூல் 6 என்ற ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த கூல்பேட் கூல் 6 ஸ்மார்ட்போன் குறித்த...