Tag : ஒன்பிளஸ் பட்ஸ் Z லிமிடெட் எடிஷன்

Gadgets

இந்தியாவில் வெளியாகியுள்ள ஒன்பிளஸ் பட்ஸ் Z லிமிடெட் எடிஷன்!!

TechNews Tamil
ஒன்பிளஸ் நிறுவனம் இந்தியாவில் அதன் பட்ஸ் இசட்-இன் லிமிடெட் எடிஷன் என்ற சாதனைத்தை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ஒன்பிளஸ் பட்ஸ் இசட்...