Tag : இன்பினிக்ஸ் நோட் 7

Mobile

அறிமுகமானது இன்பினிக்ஸ் நோட் 7 ஸ்மார்ட்போன்!!

TechNews Tamil
இன்பினிக்ஸ் நிறுவனம் இன்பினிக்ஸ் நோட் 7 என்ற ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் குறித்த விவரங்களை இப்போது பார்க்கலாம்....