Tag : இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி

Information Technology

வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்த சந்திரயான் 2

TechNews Tamil
உலக நாடுகளிடையேயான பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் சந்திரயான் 2 விண்கலம் இன்று பகல் 2.43 மணிக்கு விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. நிலவின் தென்துருவப் பகுதியை...