Tag : ஆண்ட்ராய்டு செயலிகள்

Apps

இந்தியாவில் மீண்டும் 43 செயலிகளுக்கு தடை..!!

TechNews Tamil
இந்திய- சீனா எல்லைப் பிரச்சினை காரணமாக சில மாதங்களுக்கு முன்னர் சீனப் பொருட்களைப் புறக்கணிப்பது குறித்த கருத்துகள் இந்தியாவில் நிலவியது....