கொரோனாவால் பலியானவர்களுக்காக இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்ட பப்ஜி கேம்!!

கொரோனாவால் பலியானவர்களுக்காக இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்ட பப்ஜி கேம்!!

கொரோனாவால் பலியானவர்களுக்காக இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்ட பப்ஜி கேம்!!