சாம்சங் நிறுவனத்தின் 110 இன்ச் மைக்ரோ எல்இடி டிவி மாடல் வெளியானது!!

சாம்சங் நிறுவனத்தின் 110 இன்ச் மைக்ரோ எல்இடி டிவி மாடல் வெளியானது!!

சாம்சங் நிறுவனத்தின் 110 இன்ச் மைக்ரோ எல்இடி டிவி மாடல் வெளியானது!!