12000 ரூபாய் ஆஃபரை அறிவித்த சாம்சங் எஸ் 10 பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!

12000 ரூபாய் ஆஃபரை அறிவித்த சாம்சங் எஸ் 10 பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!

12000 ரூபாய் ஆஃபரை அறிவித்த சாம்சங் எஸ் 10 பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!