தென் கொரியாவில் சாம்சங் கேலக்ஸி வைட் 5 ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடு!

தென் கொரியாவில் சாம்சங் கேலக்ஸி வைட் 5 ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடு!

தென் கொரியாவில் சாம்சங் கேலக்ஸி வைட் 5 ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடு!