சாம்சங் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள சாம்சங் கேலக்ஸி எஸ்21 பிளஸ் 5ஜி ஸ்மார்ட்போன்!!

சாம்சங் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள சாம்சங் கேலக்ஸி எஸ்21 பிளஸ் 5ஜி ஸ்மார்ட்போன்!!

சாம்சங் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள சாம்சங் கேலக்ஸி எஸ்21 பிளஸ் 5ஜி ஸ்மார்ட்போன்!!