தாய்லாந்தில் சாம்சங் கேலக்ஸி எம்62 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!

தாய்லாந்தில் சாம்சங் கேலக்ஸி எம்62 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!

தாய்லாந்தில் சாம்சங் கேலக்ஸி எம்62 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!