சீனாவில் வெளியாகிய சாம்சங் கேலக்ஸி எப்52 5ஜி ஸ்மார்ட்போன்!

சீனாவில் வெளியாகிய சாம்சங் கேலக்ஸி எப்52 5ஜி ஸ்மார்ட்போன்!

சீனாவில் வெளியாகிய சாம்சங் கேலக்ஸி எப்52 5ஜி ஸ்மார்ட்போன்!