சீனாவில் வெளியாகிய சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ72 ஸ்மார்ட்போன்!!

சீனாவில் வெளியாகிய சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ72 ஸ்மார்ட்போன்!!

சீனாவில் வெளியாகிய சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ72 ஸ்மார்ட்போன்!!