சாம்சங் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ72 ஸ்மார்ட்போன்!

சாம்சங் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ72 ஸ்மார்ட்போன்!

சாம்சங் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ72 ஸ்மார்ட்போன்!