இந்தியாவில் களம் இறங்கிய சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ72 ஸ்மார்ட்போன்!!

இந்தியாவில் களம் இறங்கிய சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ72 ஸ்மார்ட்போன்!!

இந்தியாவில் களம் இறங்கிய சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ72 ஸ்மார்ட்போன்!!