இந்தியாவில் வெளியான சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ52 ஸ்மார்ட்போன்!!

இந்தியாவில் வெளியான சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ52 ஸ்மார்ட்போன்!!

இந்தியாவில் வெளியான சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ52 ஸ்மார்ட்போன்!!