ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் சாம்சங் 108MP கேமரா ஸ்மார்ட்போன்!

ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் சாம்சங் 108MP கேமரா ஸ்மார்ட்போன்!

ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் சாம்சங் 108MP கேமரா ஸ்மார்ட்போன்!