சென்னையில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கவுள்ள ரோபோ!

சென்னையில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கவுள்ள ரோபோ!

சென்னையில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கவுள்ள ரோபோ!