ரூ. 12,999 விலையில் அறிமுகமானது ரெட்மி நோட் 9ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன்!!

ரூ. 12,999 விலையில் அறிமுகமானது ரெட்மி நோட் 9ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன்!!

ரூ. 12,999 விலையில் அறிமுகமானது ரெட்மி நோட் 9ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன்!!