ரூ.7,100 ரூபாயில் அறிமுகமானது ரெட்மி 8ஏ ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன்!

ரூ.7,100 ரூபாயில் அறிமுகமானது ரெட்மி 8ஏ ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன்!

ரூ.7,100 ரூபாயில் அறிமுகமானது ரெட்மி 8ஏ ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன்!