6000 எம்ஏஎச் பேட்டரியுடன் இந்தியாவில் ரெட்மி 10 பவர் ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடு!

6000 எம்ஏஎச் பேட்டரியுடன் இந்தியாவில் ரெட்மி 10 பவர் ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடு!

6000 எம்ஏஎச் பேட்டரியுடன் இந்தியாவில் ரெட்மி 10 பவர் ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடு!