5000 எம்ஏஎச் பேட்டரியுடன் இந்தியாவில் வெளியானது ரியல்மி சி35 ஸ்மார்ட்போன்!

5000 எம்ஏஎச் பேட்டரியுடன் இந்தியாவில் வெளியானது ரியல்மி சி35 ஸ்மார்ட்போன்!

5000 எம்ஏஎச் பேட்டரியுடன் இந்தியாவில் வெளியானது ரியல்மி சி35 ஸ்மார்ட்போன்!