ஆன்லைனில் பாடம் நடத்தும்போது ஜூம் செயலியில் ஆபாச படங்கள்… பயன்படுத்துவதை நிறுத்திய சிங்கப்பூர்!!

ஆன்லைனில் பாடம் நடத்தும்போது ஜூம் செயலியில் ஆபாச படங்கள்… பயன்படுத்துவதை நிறுத்திய சிங்கப்பூர்!!

ஆன்லைனில் பாடம் நடத்தும்போது ஜூம் செயலியில் ஆபாச படங்கள்… பயன்படுத்துவதை நிறுத்திய சிங்கப்பூர்!!