மார்ச் 11 ஆம் தேதி சர்வதேச சந்தையில் வெளியாகவுள்ள ஒப்போ பிளாக்ஷிப் பைண்ட் எக்ஸ்3 ஸ்மார்ட்போன்!!

மார்ச் 11 ஆம் தேதி சர்வதேச சந்தையில் வெளியாகவுள்ள ஒப்போ பிளாக்ஷிப் பைண்ட் எக்ஸ்3 ஸ்மார்ட்போன்!!

மார்ச் 11 ஆம் தேதி சர்வதேச சந்தையில் வெளியாகவுள்ள ஒப்போ பிளாக்ஷிப் பைண்ட் எக்ஸ்3 ஸ்மார்ட்போன்!!