ஐரோப்பாவில் ஒப்போ ஏ54 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!

ஐரோப்பாவில் ஒப்போ ஏ54 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!

ஐரோப்பாவில் ஒப்போ ஏ54 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!