அக்டோபர் 10 இல் லண்டனில் அறிமுகமாகவுள்ள ஒன்பிளஸ் 7டி ஸ்மார்ட்போன்!!

அக்டோபர் 10 இல் லண்டனில் அறிமுகமாகவுள்ள ஒன்பிளஸ் 7டி ஸ்மார்ட்போன்!!

அக்டோபர் 10 இல் லண்டனில் அறிமுகமாகவுள்ள ஒன்பிளஸ் 7டி ஸ்மார்ட்போன்!!